Zoek en vervang: voorzetseluitdrukkingen

Zoek en vervang: voorzetseluitdrukkingen

Je leest het vaak in blogs van tekstschrijvers: juristen gebruiken niet alleen te vaak naamwoordconstructies en de lijdende vorm, maar ze gebruiken ook te veel voorzetseluitdrukkingen. En je raadt het al: die tekstschrijvers vinden dat geen goede zaak. Want als je voorzetseluitdrukkingen gebruikt wordt de tekst onnodig omslachtig, onhelder en daarmee vaak onleesbaar.

Goed, denk je dan, tijd voor verandering. Maar wat zijn eigenlijk voorzetseluitdrukkingen? En als het gebruik ervan dan zo slecht is: hoe kom ik er vanaf? En mag het echt nooit? Tijd voor uitleg en tips.

Wat zijn voorzetseluitdrukkingen?

De Taalunie omschrijft het als volgt: een voorzetseluitdrukking is een vaste combinatie van woorden die in zijn geheel de functie van voorzetsel vervult.

Voorbeelden zijn: in het kader van, met betrekking tot, door middel van, ten aanzien van, ten behoeve van, ten gevolge van, uit hoofde van, in tegenstelling tot, op grond van, in verband met en in het licht van het feit dat.

 

 

Zoek en vervang voorzetseluitdrukkingen

 

 

 Hoe vermijd je voorzetseluitdrukkingen?

Voorzetseluitdrukkingen zijn vaak door één woord te vervangen. Bijvoorbeeld:

in het kader van

met betrekking tot

door middel van

ten aanzien van

ten behoeve van

ten gevolge van

uit hoofde van

op grond van

in verband met

in het licht van het feit

door, bij, wegens, binnen, om

over, voor

door, met

over

voor

door

door, namens

vanwege

door, omdat, wegens, vanwege

dat daarom

Wanneer mag je wél voorzetseluitdrukkingen gebruiken?

Wanneer je wilt. Het is niet fout, en als je met collega’s communiceert maakt het ook niet zo veel uit. Zij zijn gewend om moeilijkere teksten te lezen. Wees er echter zuinig mee als je doelgroep een andere is.

Check de komende tijd je conceptteksten kritisch op zinnen waarin je voorzetseluitdrukkingen gebruikt. Vervang ze eens, na een tijdje wen je eraan en doe je niet anders. Wil je regelmatig tips ontvangen hoe je ze kunt vervangen? Volg mr. schrijver op Twitter.

Heb je liever dat iemand anders jouw teksten, voorwaarden of overeenkomsten redigeert? Neem dan contact op met mr. schrijver.